Fraråder ikke drive-in kino

Fylkesmannen vil ikke fraråde alternative kulturarrangementer som drive-in kino og drive-in gudstjenester, så lenge arrangementet er godkjent av kommuneoverlegen.

Det er den enkelte kommuneoverlege som vurderer forsvarlighet i gjennomføringen. Forutsatt at arrangementet er vurdert og godkjent av kommuneoverlegen, har ikke Fylkesmannen innvendinger mot slike arrangement.

-Vår forståelse bygger på at slike arrangementer nettopp planlegges og gjennomføres for å sikre smittevernet, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Fylkesmannens vurdering er at hensikten med forbudet mot kultur og idrettsarrangementer er å hindre tette ansamlinger med mennesker som fører til smittespredning.  Å stanse kulturformidling i seg selv er ikke formålet med forskriftens bestemmelser.

Flere kommuner har henvendt seg til Fylkesmannen med spørsmål om alternative kulturarrangementer, slik som drive-in gudstjenester og drive-in kino.