Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt grunnet koronautbruddet.

Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permiteringer i barnehagene.

Les mer på Kunnskapsdeparementet sine sider. 

Kontaktpersoner