Kronprins Haakon besøker Norcem i Brevik

H.K.H. Kronprins Haakon besøker onsdag 15. januar sementprodusenten Norcem i Brevik sammen med NHO-sjef, Ole Erik Almlid.

Formålet med besøket er å lære mer om fangst og lagring av karbon (CCS), og Norges unike forutsetninger for å gå foran og utvikle CCS som klimaløsning.

FNs klimapanel dokumenterer at vi trenger CCS dersom vi skal innfri Parisavtalens mål og komme ned mot nullutslippssamfunn i 2050. CCS kan potensielt være Norges viktigste bidrag i den globale og europeiske klimadugnaden.

Norcem, Fortum Varme Oslo, Equinor og SINTEF, som er blant Norges fremste bedrifter på CCS, vil delta i samtale med H.K.H Kronprinsen gjennom dagen.

Akkreditering
Det blir lagt opp til fotopool på deler av programmet. Deltakere i fotopoolen skal gjøre sine opptak tilgjengelig for øvrige redaksjoner i etterkant.

Medier som ønsker akkreditering, må sende en e-post til kiret@fylkesmannen.no, innen mandag 13. januar kl 12.00. I e-posten må følgende informasjon gis: navn på journalist/fotograf, redaksjon, e-postadresse og telefonnummer.

Akkrediterte medier får tilsendt presseprogram

Kontaktpersoner: