Om coronavirus

Helsemyndighetene i Norge følger situasjonen med coronaviruset tett. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt råd for å forebygge smitte. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye coronaviruset.

Det er viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen, slik at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med coronavirus. 

Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende og på steder der mange mennesker møtes. Helsedirektoratet oppfordrer derfor til å henge opp plakater med generelle hygieneråd på steder der mange mennesker møtes.

Plakater
Helsedirektoratet har produsert informasjon rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og hygieneinformasjon til publikum generelt.

I lenken i høyre marg ligger tre dokumenter for nedlasting:  

  • Plakat som henvender seg til reisende på tre språk.
  • Informasjonsark som er rettet mot de som jobber i kontakt med turister og folk som ankommer landet.
  • Generell smittevernplakat om vaner som forebygger smitte. Den retter seg mot publikum generelt, f.eks. til bruk i skoler, barnehager m.m.

Informasjonsmateriellet kan også hentes i flere formater og målformer på helsedirektoratets nettside. 

Fakta om coronaviruset
Et nytt coronavirus har oppstått i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina gir luftveisinfeksjon hos mennesker, og det har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse.

I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men helsemyndighetene regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er:

  • Assisterende fylkeslege Bjørg Klemetsdal tlf: 33 37 24 09/952 30 524
  • Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser, tlf: 33 37 11 61/917 47 044
  • Fylkesmannens vakttelefon er: 991 55 654

Du finner mer informasjon om coronaviruset på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i lenkene i høyre marg.