Jordvernkonferanse

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark planlegger en stor Jordvernkonferanse på Verdens jorddag 5. desember 2019 i Ælvespeilet i Porsgrunn.

Målgruppen for samlingen er politisk og administrativt nivå i kommunene i Vestfold og Telemark og andre med interesse i arealbruk. Mer informasjon med program og påmelding kommer til høsten. Sett av dagen nå!