Buvika-Rødskjær naturreservat

Buvika er både «herberge» og «bensinstasjon» for fugler på trekk. På Rødskjær hekker måker og storskarv. Også steinkobbene trives i reservatet.

Last ned PDF med mer informasjon om Buvika-Rødskjær naturreservat