Adalstjern naturreservat

Tjern og myr i Adalstjern naturreservat
Tjern og myr i Adalstjern naturreservat (Foto: Statens naturoppsyn / Fylkesmannen i Vestfold og Telemark)

Adalstjern oppsto da en grunn bukt ble avsnørt fra Oslofjorden mot slutten av siste istid. Myrlandskapet er det eneste på Raet som er intakt. Med den gamle bøkeskogen i nord, spenner reservatet over et enestående naturmangfold.

Last ned PDF med mer informasjon om Adalstjern naturreservat