To nye skogområder vernet

Parti fra Lysthuskollen naturreservat. Foto: Sigve Reiso
Parti fra Lysthuskollen naturreservat. Foto: Sigve Reiso

Regjeringen vernet i dag 20. desember, 46 nye skogområder. Smokkstadlia i Larvik og Lysthuskollen i Notodden er to av de.

- Når vi nå verner 46 nye skogområder er vi halvveis til målet om 10 prosent skogvern i Norge. I skogen finnes mer enn 1100 truede arter, og 13 truede naturtyper. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Vi skal derfor verne de viktigste skogarealene slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

 

I Vestfold ble Smokkstadlia naturreservat i Larvik vernet. Reservatet ligger mellom Lågen og vannet Svartangen sør for Svarstad.

I Telemark ble Lysthuskollen naturreservat i Notodden vernet. Dette reservatet ligger sørvest for Follsjå i Notodden og omfatter deler av en bratt vestvendt liside langs Grønnvollfossfjorden, nær Grønnvollfoss.