12 naturreservat ligg i Tinn kommune

Markert ravinerygg nederst i lia. Troleg tidligare beita.  Foto:  Sigve Reiso
Markert ravinerygg nederst i lia. Troleg tidligare beita. Foto: Sigve Reiso

Rollagåsen naturreservat vart verna 23. juni 2020, og er eit av dei 12 naturreservata som ligg i Tinn kommune.

Generelt            

Rollagåsen ligg ved Mæl, i munningen av Vestfjorddalen, ca 10 km aust for Rjukan.

Topografi

Rollagåi renn gjennom ein dramatisk og bratt bekkekløft. Lisidene rundt kløfta er jamt over bratte, til dels med loddrette stup og bergheng. Mot botn finst fleire store steinblokker og ein del bergvegger. Innerst i kløfta kastar Høgfossen seg ned lisida med eit fall på heile 109 meter, noko som er Tinn sitt største fossefall. Vidare nedstraums er kløfta jamt bratt med fleire små tersklar med tilhøyrande fossefall.

Høgefoss og austre del av Mælsåsen sett fra aust.   Foto:  Sigve Reiso

Høgefoss og austre del av Mælsåsen sett fra aust. Foto: Sigve Reiso

Verneformål    

Formålet med naturreservatet er å verna eit område som har særleg tyding for biologisk mangfald på grunn av førekomst av eldre lågtliggande høgproduktiv og grandominert skog rik på død ved, og dessutan parti med rik edellauvskog.

Frisk ravinedal nederst i lia med ein del fersk død ved.  Foto:  Sigve Reiso

Frisk ravinedal nederst i lia med ein del fersk død ved. Foto: Sigve Reiso

Naturfagleg kvalitet       

Området har særskilt naturvitskapleg verdi på grunn av førekomst av dei sjeldne og trua naturtypane høgstaudegranskog og kontinental bekkekløft, og dessutan ei rekke sjeldne og trua artar av mose, sopp og lav.

Området har sterkt regional verneverdig (**).

Grov, tidligare styva alm. Foto:  Sigve Reiso

Grov, tidligare styva alm. Foto: Sigve Reiso

 

Naturreservata i Tinn

Lenke til faktaark i Naturbase

Gausdalen naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000639

Midtstrondbekken naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002806

Skirvedalen naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001024

Rollagåsen naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003612

Vestfjorddalen naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002353

Urdalen naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003456

Gjuvet naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000441

Omnflug naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003176

Glupen naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002803

Bratterudskogen naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003175

Mælslia naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002356

Lauvhøgdi naturreservat

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002355