Kystverket overtek leiinga av arbeidet med å rydde opp plastpellets

Plastpellets som blei funnen i Rørvikfjorden i Østfold.
Plastpellets som blei funnen i Rørvikfjorden i Østfold. (Foto: Oslofjordens Friluftsråd)

7 mai blei det sett i verk statleg aksjon mot utsleppet av plastpellets under leiing av Kystverket.

Etter Kystverket sin vurdering har det oppståtte eit større tilfelle av akutt forureining der utsleppet har spreitt seg i Oslofjorden og sørover langs kysten mot Agder.

Dette er ei omfattande sak, og mange kommunar og aktørar er involverte.

Det er mange og viktige miljøomsyn ein må ta vare på  i oppryddingsarbeidet, eitt oppryddingsarbeid som Kystverket forventar vil trekkje ut i tid.

 

Les meir om saka på heimesida til Fylkesmannen i Oslo og Viken og heimesida til Kystverket    

 

 

 

Kontaktpersoner