Informasjon om søknader om tilskudd til veterinærreiser fra 1. jan 2020

Vedlagt følger informasjon om søknader om tilskudd til veterinærreiser foretatt fra 1. januar 2020 og frem til ny ordning trer i kraft.

  1. Satser og tilskuddstak for 2020 er de samme som for 2019.
  2. Søknadsskjemaet til ordningen på nettsidene til Landbruksdirektoratet vil ikke bli oppdatert for 2020, men skal brukes slik det er frem til ny, digital søknadsløsning kan tas i bruk.
  3. Det er ikke utarbeidet nytt rundskriv til ordningen for 2020. Dette vil komme i forbindelse med at det tas i bruk digitalt søknads- og saksbehandlingsløsning våren 2020.
  4. I jordbruksoppgjøret 2019 ble ordningen utvidet til å gjelde alle reiser og besøk på husdyr, med unntak av reiser og besøk som utelukkende gjelder embryoinnlegging og besøk i henhold ti matloven. Landbruksdirektoratet har utarbeidet endringsforskrift til disse endringene som departementet nå har sendt til lovdata. Endringsforskriften finner dere her. Fylkesmannen kan legge til grunn disse endringene for søknader som inneholder reiser foretatt fra og med 1. januar 2020.

Kontaktpersoner