Sammen om formidling av bærekraft knyttet til matproduksjon i Vestfold og Telemark

Rollups forklarer kompliserte sammenhenger. Foto: Everdien van Weeghel
Rollups forklarer kompliserte sammenhenger. Foto: Everdien van Weeghel

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Telemark Landbruksselskap vil i 2020 samarbeide om å utvikle presentasjonsverktøy for å bedre kommunisere ulike klima- og bærekrafts-perspektiv relatert til matproduksjon i Norge. 

Overordnet mål er å bidra til kunnskap om, og engasjement for, økt bærekraft relatert til mat og matproduksjon i Norge.

Utgangspunktet vil være et informasjonsopplegg på Århus Gård – www.aarhusgaard.no sponset av Skien kommune. Målgruppe er barn, unge og øvrige forbrukere. Informasjonen vil samtidig utvikles som en mobil utstilling og en mer omfattende digital presentasjon til bruk for næring og forvaltning i det nye fylket.   

Sammenhengen mellom matproduksjon, klima, og forvaltning av landarealer er et komplisert og omfattende tema. Og det finnes ikke en enkelt fasit for hva beste praksis er. En klimavennlig og bærekraftig matproduksjon må hele tiden tilpasses naturgrunnlaget. Det foregår mye debatt om temaet, spesielt utsatt er husdyrhold og kjøttproduksjon.

Et objektivt syn på status for landbruket i klimadebatten, og en oversikt over muligheter og utfordringer norsk matproduksjon står ovenfor, er grunnleggende for å kunne forme en mening om bærekraftig matproduksjon. Samarbeidet mener satsingen vil kunne skape engasjement og dialog på tvers av målgrupper, samtidig som det utad styrker troverdigheten og omdømme til landbruket.