Restaurering av eldre bygningar i kulturlandskapet

Har du interesse for eldre bygg, og korleis ta vare på desse er staden Granvin kulturhus i Seljord, tysdag 10. mars kl. 19.00.

Det utvalde kulturlandskapet i Hjartdal og Svartdal har mål om å take vare på både naturverdiar, driftsmetodar og kulturminna i landskapet. Bygg og restaurering er ein viktig del av det. Dette kan overførast til mange landskap og kvelden er aktuell for mange. Her får du faglege innlegg og møter representantar frå Riksantikvaren, Vest-Telemark Museum og Norsk kulturminnefond på ein og same kveld.

Vel møtt!

Kontaktpersoner

Dokumenter