Pelsdyr - frist for å søkja tilskot til arbeidsretta kompetansemidlar – 15.oktober

Pelsdyroppdrettarar kan søkja om midlar til arbeidsretta kompetanseøking. Søknadsfrist 15. oktober.

Tilskot kan gjevast med inntil kr 100 000 per gard.

Søknaden blir handsama av landbruksdirektoratet.

Sjå meir her.

Lenkje til hovudsida for søknadsfristar.