Oslofjorden frukt og bær

Bedriftsbesøk hos Certhon Innovation Centre, Nederland. Foto: Anne Kari Heen
Bedriftsbesøk hos Certhon Innovation Centre, Nederland. Foto: Anne Kari Heen

Oslofjorden frukt og bær har etablert seg som et prosjektsamvirke, der eierne består av små og store Frukt- og bærprodusenter rundt Oslofjorden. Prosjektsamvirke fungerer som en bedriftsklynge og mottar støtte fra Innovasjon Norge.

Klyngen har drevet og driver en rekke prosjekter som er finansiert med støtte fra de ulike fylkeskommunene, fylkesmennene og forskningsrådet. I prosjektene samarbeider de med flere andre aktører i frukt- og bærnæringen, men NIBIO, NMBU og enheter i NLR er særlig viktige i arbeidet.

Målet med de ulike prosjektene er å bidra til en ønsket bærekraftig produksjon i frukt- og bær rundt Oslofjorden. Frukt- og bærnæringen har en produksjon som er klimautsatt, og produsentene møter mange felles problemstillinger knyttet til dette. Det er viktig å fokusere på ny teknologi og nye dyrkingsmetoder som kan bidra til at en større andel av produksjonen blir forutsigbar i markedet og av beste kvalitet. Klyngen har også sett på alternative bruksområder til det som ikke kan selges som første kvalitet og dermed redusere svinnet totalt. Det er et behov for en forutsigbar og bærekraftig økonomi i produksjonen for å sikre rekruttering, og dette er klyngen svært bevisst.

Foruten å drive en rekke prosjekter har klyngen også arrangert alene og i samarbeid med andre flere stormøter med ulike faglige fokusområder. Det har vært tematikk som autonomi, datahåndtering og generasjonsskifte. Klyngen vil fortsette sitt arbeid med gode prosjekter og interessante fagsamlinger.