Ønsker de ny inspirasjon og fokus på matglede og måltidshygge?

Då kan de få besøk av Matgledekorpset. Matgledekorpset besøker institusjoner for å inspirere og komme med idéer som kan gi auka mat- og måltidsglede for eldre som bur der, og dessuten heimeboende som er knytt til heimetjenesten.

Matgledekorpset består av fagpersoner med brei kompetanse innafor mat, måltidshygge, kosthald/ernæring og samspill/organisering.

Se vedlagt invitasjon og les meir her.  

For påmelding: fyll ut søknadsskjema frå heimesida til Matgledekorps og send søknad på e-post til matgledekorps.vestfoldtelemark@fylkesmannen.no  innan 25.9.2020

Kontaktpersoner