Nytt om reglar for veterinærområdet ved utbrot av koronasmitte

Landbruksdirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidt eit notat som svarar ulike spørsmål på veterinærområdet i samanheng med koronasituasjonen.

Landbruksdirektoratet har bedt om at fylkesmannen informerer kommunane om dette. Notatet ligg vedlagt her.

Les også meir om dette på Landbruksdirektoratet sine nettsider her

Kontaktpersoner