Meir statistikk i NIBIO sitt arealbarometer

NIBIO har kome med ein ny versjon av sitt web-baserte arealbarometer. Arealbarometeret gir oversikt over produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk samt korleis areala blir brukte.

Den nye versjonen har meir informasjon og nye funksjonar. Her er blant anna husdyr og føretak frå søknader om produksjonstilskot med. Du finn også informasjon om kva arealtypar dyrkbart areal er samansette av.

Les meir i nyhende frå NIBIO

Sjå arealbarometer for Vestfold og Telemark.