Den nasjonale kulturlandskapsprisen

Kjenner du eit særmerka kulturlandskap i Vestfold og Telemark som kan fremjast som kandidat til kulturlandskapsprisen i 2020?

Prisen heidrar både dei som har gjort ein særskild innsats og syner fram aktive og berekraftige landskap. Sjå meir om kriteria for å nominere kandidatar.

Meld inn kandidatar innan 1. april.