Unngå framtidig spredning av hønsehirse

Bilde: John Ingar Øverland
Bilde: John Ingar Øverland

Hønsehirse er et tilpasningsdyktig ugras som særlig etablerer seg i åkere med korn, poteter og grønnsaker i vanskelige vekstsesonger. Målet er å unngå, og i hvert fall begrense, videre utbredelse av hønsehirse!

 

Mye hønsehirse i åkeren gir behov for kjemisk sprøyting i kulturer der bruk av plantevernmidler er mulig. Sprøyting gir negativ effekt på miljøet, ugraset reduserer avlingsnivået og summen av dette er at økonomien i produksjonen blir dårligere.

Flere aktører innen landbruket i nedre del av Telemark (Telemark Bondelag, Gjerpen og Solum Bondelag, Korn- og frøutvalget til Telemark Bondelag, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Grenland landbrukskontor) og andre aktører (Statens vegvesen, Mesta, Skien kommune) jobber sammen for å begrense framtidig spredning av hønsehirse i Grenlandsområdet. Vi har fokus på rett tidspunkt og metode for kantslått langs kommunale og fylkeskommunale veger der det er mye hønsehirse langs vegkantene, og vi har fokus på god informasjon til bøndene om dette ugraset. Målet er å redusere problemene hønsehirse forårsaker, samtidig å unngå frøspredning til nye områder. Aktørene er i gang med å utarbeide et prosjekt som skal bidra til flere aktiviteter i tida som kommer med mål om bedre informasjon ut til bønder og de som driver med kantslått, og bedre kartlegging av utbredelsen av dette ugraset.

Hønsehirse er regnet som det 3. verste ugraset på verdensbasis. I Norge har vi ikke noe lovverk som sikrer bekjemping eller oversikt over utbredelse av hønsehirse. Næringa må derfor selv ta ansvar for å håndtere denne skadegjøreren. Hønsehirse er et lyselskende ugras og dominerer særlig i vekstsesonger der kulturplantene vokser dårlig. Hønsehirse er svært tilpasningsdyktig i forhold til voksested og setter mange frø. Vi ser en betydelig utbredelse nå av hønsehirse i både Grenlandsområdet og i Midt-Telemark. Fra tidligere er ugraset særlig godt etablert i Larvik kommune.

Bonden kan selv gjøre en god del praktiske ting med tanke på å begrense oppformering av ugraset og hindre spredning til nye områder. Per-Ivar Hanedalen i NLR Østafjells har laget en god presentasjon som ligger vedlagt der mange praktiske råd blir presentert:

  • Reingjøring av maskiner mellom skifter og eiendommer
  • God agronomi
  • Drenere bløte områder
  • Sprøyt aldri åkeren med Glyfosat lenger ut enn der det blir sådd
  • Bekjemp etablert hønsehirse direkte (kjemisk)

Bruk gjerne rådgivningsapparatet i NLR Østafjells og NLR Viken dersom du trenger råd og veiledning for effektiv håndtering og bekjemping av hønsehirse! I denne ugraskampen trenger vi at alle engasjerer seg!