Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2019 – Ber om kandidater fra Vestfold og Telemark

Kulturlandskap i Vinje. Foto: Aud Torild Stensrød
Kulturlandskap i Vinje. Foto: Aud Torild Stensrød

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater fra Vestfold og Telemark til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2019. Fristen for å melde inn et begrunnet forslag til Fylkesmannen er tirsdag 26. mars 2019.

Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen skal deles ut også i år, og Fylkesmannen er gitt i oppdrag å fremme kandidater innen 1. april 2019.

Det er Norsk Kulturarv som har tatt initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen. Norsk Kulturarv samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om utvelgelsen av det beste prosjektet. Kulturlandskapsprisen har blitt delt ut siden 2007, og prisen er på kr 50.000 og et kunstverk.

Kulturlandskapsprisen skal stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler. Formålet er både å øke kunnskapsnivået og å bevisstgjøre om miljøverdiene i kulturlandskapet. Samtidig som prisen bidrar til å bevisstgjøre allmennheten om utfordringer knyttet til kulturlandskapsverdier.

Les mer om prisen på nettsiden til Norsk Kulturarv.

Hvordan foreslå kandidat?

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater fra Vestfold og Telemark. Vi ber om at man benytter skjemaet utarbeidet av Norsk Kulturarv. Fristen for å melde inn et begrunnet forslag til Fylkesmannen er tirsdag 26. mars 2019.

Av invitasjonen til Norsk Kulturarv fremgår det at kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier:

  • «Det skal vera gjort ein ekstra innsats for kulturlandskapet
  • Det skal bidra til heilheit og mangfald i/for kulturlandskapet
  • Det skal bevare og synleggjera kulturlandskapet
  • Det skal vera knytta til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet
  • Det skal auke tilgjengelegheita for allmennheita til kulturlandskapet
  • Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskapet
  • Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
  • Det skal visast samanheng mellom natur og bygningar i kulturlandskapet
  • Det skal visast samanheng mellom kulturlandskap og verdiskaping».

Forslag sendes elektronisk til: fmvtpost@fylkesmannen.no og fmteaas@fylkesmannen.no    

Eventuelt per post til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Det presiseres at man også kan nominere kandidater til prisen direkte til Norsk Kulturarv på deres nettsider innen 1. april 2019, i stedet for å melde inn forslag til Fylkesmannen.

Kontaktpersoner