Drenering - ny versjon av vedtaksmaler i Agros

Det er gjort noen endringer i vedtaksmalene for Drenering i Agros. Den nye versjonen av vedtaksmalene vil være tilgjengelig i Agros fra 20.09.

Basert på henvendelser fra kommuner og FM er det tatt bort noe standardtekst og lagt til noe ny tekst. Saksbehandlere må som tidligere skrive i fritekstfeltet «begrunnelse for vedtaket» for å få vedtaket tilpasset den enkelte saken. Ved avkorting skal også begrunnelse for avkorting inngå i feltet «Begrunnelse» under panelet «Fatte vedtak».

Nytt er at vedtaksmalen for innvilgelse inkluderer en oversikt over hvordan tilskuddet er beregnet.

Den nye versjonen av malene er tilgjengelig på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Se punkt 24 «Hva er siste versjon av malene?» på siden «Ofte stilte spørsmål»:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/om-landbruksdirektoratet/utviklingsprosjekter/agros/dokumentasjon#ofte-stilte-spoersmaal-

 

Kontaktpersoner