Agros - ny versjon

Det er nå lagt ut en ny versjon av Agros. Den nye versjonen inneholder både nye funksjoner, endringer og mindre feilrettinger

En oversikt over de viktigste endringene:

1. Ny funksjon for å registrere en dialog

2. Ny funksjon for å registrere et notat

3. Nye vedtaksmaler for drenering

4. Trekke sak (ikke fatte vedtak)

5. Fatte nytt vedtak om utsatt frist (gamle saker)

 

Les mer på Landbruksdirektoratet sine nettsider:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/om-landbruksdirektoratet/utviklingsprosjekter/agros/leveranser#agros-leveranse-4-5---19--september-2019