Nytt kortkurs i bruk av plantevernmidlar i nærleiken av vatn.

Mattilsynet har endra reglane for bruk av plantevernmidlar i nærleiken av vatn.

Norsk Landbruksrådgjeving Østafjells held eit kortkurs i samband med desse endringane.

Kurset heiter: «Bruk av plantevernmidler nær vann», og vert halde på Teams den 22. juni 2020 frå kl 20.00 til kl 21.00.

Kurset er åpe og har inga plassreservasjon.

For meir informasjon og påmelding sjå: www.nlrø.no

Kontaktpersoner