Verdivurdering av landbrukseigedom

Dato:
22. oktober 2020 12:00 - 28. oktober 2020 09:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvalting i Vestfold og Telemark

Etter oppfordring frå fleire kommunar, inviterar vi til kurs i verdivurdering av landbrukseigedom.

Kurset vert gjennomføra digitalt med bruk av teams dagane 22. oktober (kl. 12.00-15.00) og 28.oktober (kl. 09.00-12.00).

Vi har hyra inn Jostein Vasseljen som føredragshaldar. Vasseljen jobbar til dagleg som seniorrådgjevar i Nibio i Trondheim knyt til divisjon for kart og statistikk, driftsøkonomisk analyse. Samstundes driver han privat eit enkeltmannsføretak innan taksering. Vasseljen har tidlegare halde tilsvarande kurs om verdivurdering av landbrukseiegdom for Fylkesmannen i Trøndelag. Der gav dei kurset og foredragshaldar svært gode tilbakemeldingar. Vi er derfor glade for at han takka ja til å halde eit slikt kurs for oss i Vestfold og Telemark.

Kurset er delt på to dagar sidan vi skal bruke teams.

 • Dag 1 har særleg fokus på lovverk, verdivurdering av areal og verdivurdering av andre rettigheiter.
 • På dag 2 er det fokus på bygningar og ulike problemstillingar knyt til verdivurderingar.

Vi har også fått inn nokre konkrete problemstillingar frå kommunane som vil bli omtala i kurset.

Vi oppfordrar dere til å vere med på begge kursdagane for å få ei god og samlande innføring i temaet.

Påmelding nederst på denne siden.

Dag 1:

Time

Tema

1

Regelverk som omhandler prissetning av landbrukseiendommer

 • Lover og forskrifter
 • Omsetningsverdier i Vestfold og Telemark

2

Verdsettingsprinsipper

 • Jord
 • Skog
 • Tilleggsareal

3

Andre rettigheter:

 • Beite
 • Jakt
 • Grus
 • Mm.

Dag 2:

Time

Tema

4

Driftsbygg

 • Nyanleggskostnader
 • Fradrag
 • Melkekvote

5

Boliger

 • Hovedbolig
  • Boverdi
 • Kårbolig
 • Andre boliger

6

Saksbehandling

 • Informasjonskilder
 • Utfordringer i konsesjonsregelverket
 • Skjønn
 • Samlet vurdering
Dato:
22. oktober 2020 12:00 - 28. oktober 2020 09:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvalting i Vestfold og Telemark

Kontaktpersoner