Nyttige digitale kart

Dato:
21. oktober 2020 10:00 - 11:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvalting i Vestfold og Telemark

Varmekart ulike produksjonar, gardskart, Kilden m.fl.

Program:

10.00 – 10.20: Statusoppdatering for prosjekt areal ute av drift. Knut Sindre Vale, Fylkesmannen.


10.20 – 10.50: Varmekart over økologisk produksjon i Noreg, skogbrannfarekart, applikasjon for bundet produktiv skog (kart og tal). Knut Sindre Vale, Fylkesmannen.


10.50 – 11.00: Pause


11.00 – 11.30: Nibio: Nyheiter frå Gardskart, Kilden og AR5-ajourholdløysing på nett. Ingrid M. Tenge, Nibio

 

Dato:
21. oktober 2020 10:00 - 11:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvalting i Vestfold og Telemark

Kontaktpersoner