Strandsonen - snart 70 år med byggeforbud, men stadig utsatt for nedbygging

Dato:
23. september 2020 09:00 - 14:15
Sted:
Webinar
Arrangør:
Norsk Friluftsliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd
Målgruppe:
Offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, frivillige organisasjoner og andre som har interesse for strandsoneforvaltning

Strandsonen er en svært viktig friluftslivsarena for store deler av befolkningen i Norge. Etter snart 70 år med byggeforbud opplever vi fortsatt at strandsonen bygges ned bit for bit og dermed blir mindre tilgjengelig for folk flest.

Norsk Friluftsliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd ønsker derfor gjennom dette webinaret å sette søkelyset på forvaltningen av strandsonen, blant annet gjennom presentasjon av ny forskning på området.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup kommer og holder åpningsinnlegget. Resten av programmet ligger vedlagt.

Målgruppen er offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, frivillige
organisasjoner og andre som har interesse for strandsoneforvaltning.


Av praktiske grunner er påmelding til webinaret delt i to:

Påmelding Del 1: https://app.livestorm.co/p/b285c6fe-4204-4f03-8f56-ced3413cc0ce

Påmelding Del 2: https://app.livestorm.co/p/277bb9db-984c-48ad-9a36-4e2e504e14d6


Hele invitasjonen med program (PDF)

Legg til i egen kalender
Dato:
23. september 2020 09:00 - 14:15
Sted:
Webinar
Arrangør:
Norsk Friluftsliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd
Målgruppe:
Offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, frivillige organisasjoner og andre som har interesse for strandsoneforvaltning