AVLYST - Antibiotika og smittevern i sykehjem

Dato:
22. april 2020 09:30 - 16:00
Sted:
Vrangfoss konferansesenter, Sykehuset Telemark HF, Skien
Arrangør:
Regionalt kompetansesenter for smittvern i Helse Sør-Øst, Seksjon for smittevern Sykehuset Telemark HF og Fylkesmannen i V og T
Målgruppe:
Kommuneoverleger, sykepleiere og leger fra sykehjem, sykehjemsledere og andre interesserte som arbeider med smittevern i sykehjem

Kurset er avlyst på grunn av koronasituasjonen. 

Program

09:30-10:00        Registrering og kaffe

10:00-10:10        Velkommen

10:10-11:00        Forekomst av resistente bakterier i Telemark. Hva betyr dette for sykehjemmene?

11:00-11:10        Pause

11:10-12:00        Hvordan kan vi begrense spredning av resistente mikrober i sykehjem?

12:00-12:45        Lunsj

12:45-13:30        Antibiotikabruk i sykehjem

13:30-14:15        Forebygging av infeksjoner i sykehjem

14:15-14:30        Pause

14:30-15:15        Influensavaksinasjon – hvorfor og hvordan?                     

15:15-15:45        Kasuistikker

15:45-16:00        Oppsummering og avslutning

Påmelding

Du melder deg på ved å klikke på lenken under og fylle ut skjemaet

https://response.questback.com/oushf/66as6ti6pc 

Påmeldingsfrist: 10. april 2020

Godkjenninger

Kurset vil bli søkt godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs for spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og indremedisin (6 timer)

Kurset vil bli søkt godkjent av Norsk sykepleierforbund for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (6 timer)

Spørsmål

Har du spørsmål, kan du sende e-post til raraas@ous-hf.no eller ringe tlf. 23 07 31 00.

Dato:
22. april 2020 09:30 - 16:00
Sted:
Vrangfoss konferansesenter, Sykehuset Telemark HF, Skien
Arrangør:
Regionalt kompetansesenter for smittvern i Helse Sør-Øst, Seksjon for smittevern Sykehuset Telemark HF og Fylkesmannen i V og T
Målgruppe:
Kommuneoverleger, sykepleiere og leger fra sykehjem, sykehjemsledere og andre interesserte som arbeider med smittevern i sykehjem

Kontaktpersoner