AVLYST Obligatorisk kurs i akutt-/legevaktmedisin for LIS1 område Vestfold vår 2020

Dato:
25. mars 2020 09:00 - 26. mars 2020 17:00
Sted:
Træleborg konferansesenter, Tønsberg
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
LIS1 i kommunehelsetjenesten i område Vestfold
Påmeldingsfrist:
08.03.2020 00:00:00

Helsedirektoratet anbefaler at alle kurs i akuttmedisin for legevaktleger og LIS1 fra nå og ut april avlyses. Fylkesmannen vil se på alternative muligheter for å gi LIS-1-legene lokal kunnskap, opplæring og oppfølging.

Kurset er beregnet på LIS1 i kommunehelsetjenesten, er praktisk rettet, obligatorisk, og LiS1 bør ha gjennomført kurset før de begynner med legevakter. 

LIS1-leger som er forhindret fra å delta, bør avtale deltakelse på tilsvarende kurs i andre fylker.

Kurs og evt opphold dekkes av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Det er i utgangspunktet lagt opp til at kursdeltakerne bor hjemme/privat. Ta kontakt med Even Askeland dersom noen av særskilte grunner har behov for overnatting. Reise dekkes etter statens regulativ for billigste reisemåte. Ved bruk av egen bil får man dekket utgifter tilsvarende offentlig transport.

NB! Obligatorisk forberedelse;

Kursdeltakerne må klikke inn på NAKOS, og registrere dere som bruker ved å følge instruksjonene. Velg akuttmedisin for allmennleger under fanen ‘kurs’, og gjennomfør dette e-kurset. Det tar to til tre timer. Når dette er gjort må dere skrive ut kursgodkjenningen. Dette må medbringes som dokumentasjon for å få kursbevis for akuttmedisinkurset. E-læringskurset er også gratis.

PÅMELDINGSSKJEMA:

Dato:
25. mars 2020 09:00 - 26. mars 2020 17:00
Sted:
Træleborg konferansesenter, Tønsberg
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
LIS1 i kommunehelsetjenesten i område Vestfold
Påmeldingsfrist:
08.03.2020 00:00:00