Evaluering RMP og vann

Dato:
11. mars 2020 09:30 - 15:30
Sted:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Statens Park, Anton Jenssens gate 4, Tønsberg
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunene i Vestfold og Telemark

Evaluering av tilskuddordningene i RMP og om vann

Erfaringer fra 2019 og innspill til endringer i tilskuddsordningene i RMP for 2020.

Påmeldingsfrist er mandag 9. mars kl.12.

 

Dato:
11. mars 2020 09:30 - 15:30
Sted:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Statens Park, Anton Jenssens gate 4, Tønsberg
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunene i Vestfold og Telemark