AVLYST: Analyseseminar for skoleeiere

Dato:
12. mars 2020 09:00 - 15:45
Sted:
Skagerak Arena, Skien
Arrangør:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Kommunalsjef/virksomhetsleder på skoleområdet. Vi oppfordrer kommunalsjefen/virksomhetsleder til å ta med seg to medarbeidere, fortrinnsvis rektorer. Maksimalt tre deltagere per kommune. Private skoler kan stille med rektor eller styreleder. Kun én deltager per privatskole
Påmeldingsfrist:
06.03.2020 00:00:00

Hvordan kan skoleeier benytte analyser av lokale resultater til utviklingsarbeid, kvalitetsvurdering og økt læringsutbytte?

Fylkesmannen inviterer til analyseseminar torsdag 12. mars.

Program for dagen:

Kl. 09:00 – 09:30 Kaffe, te og rundstykker
Kl. 09:30 – 09:45 Velkommen v/ Oppvekstdirektør Kari Evensen
Kl. 09:45 – 11:45 Fra skolens datagrunnlag til forbedret praksis og økt læringsutbytte v/ Lars Arild Myhr (SePU)
Kl. 11:45 – 12:30 Lunsj
Kl. 12:30 – 15:00 Tall og data i planlegging og oppfølging av skoleutviklingsprosesser v/ Morten Andre Vedahl, Veilederkorpset
Kl. 15:00 – 15:15 Pause
Kl. 15:15 – 15:45 Erfaringer fra skolesektoren i Vestfold og Telemark
Kl. 15:45 Slutt

Samlingen er gratis for deltakerne. Påmeldingen er bindende og påmeldte deltakere som ikke møter kan blir fakturert for utgiften. 

Dato:
12. mars 2020 09:00 - 15:45
Sted:
Skagerak Arena, Skien
Arrangør:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Kommunalsjef/virksomhetsleder på skoleområdet. Vi oppfordrer kommunalsjefen/virksomhetsleder til å ta med seg to medarbeidere, fortrinnsvis rektorer. Maksimalt tre deltagere per kommune. Private skoler kan stille med rektor eller styreleder. Kun én deltager per privatskole
Påmeldingsfrist:
06.03.2020 00:00:00

Kontaktpersoner

Dokumenter