Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage – invitasjon til erfaringskonferanse

Dato:
24. januar 2020 09:30 - 15:30
Sted:
Skagerak Arena, Skien
Arrangør:
Oppvekstavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Deltagere i lokale kompetansenettverk i Vestfold og Telemark, USN, organisasjonene
Påmeldingsfrist:
15.01.2020 00:00:00

Fylkesmannen inviterer lokale kompetansenettverk i Vestfold og Telemark til å dele erfaringer og til å få ideer og inspirasjon til videre arbeid med kompetanseutvikling i barnehagene.

 

I Vestfold og Telemark har vi 13 lokale kompetansenettverk som er i gang med kompetanseutviklingsarbeidet. Ytterligere 2 nettverk vil bli med i 2020.

De lokale nettverkene er ulike både i størrelse og organisering. Alle har laget planer for sitt nettverk og etablert et samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge.

Gjennomføring og praktisk kompetansearbeid er kommet noe ulikt i gang. Det gjør at vi har mange erfaringer ut fra der vi er. Disse erfaringene er viktige å dele. Gode ideer, tips, hva som er lurt og ikke lurt vil kunne gjøre arbeidet enklere for mange.

Vi inviterer til en konferanse med faglig innspill og mye egenaktivitet. Påmeldingsfristen er 15. januar. 

Velkommen!

Påmelding:

Dato:
24. januar 2020 09:30 - 15:30
Sted:
Skagerak Arena, Skien
Arrangør:
Oppvekstavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Deltagere i lokale kompetansenettverk i Vestfold og Telemark, USN, organisasjonene
Påmeldingsfrist:
15.01.2020 00:00:00

Kontaktpersoner

Dokumenter