Sensorskolering - sentralt gitt skriftlig eksamen - matematikk grunnskole

Dato:
4. juni 2019 09:30 - 15:00
Sted:
Comfort Hotel Porsgrunn
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Oppnevnte sensorer i matematikk (MAT0010)
Påmeldingsfrist:
24.05.2019 23:00:00

Fylkesmannen inviterer til sensorskolering for alle som er oppnevnt til sensorer våren 2019 i sentralt gitt skriftlig eksamen.

Fylkesmannen forutsetter at sensorer som har takket ja til sensoroppdrag deltar på sensorskoleringen. Formålet med skoleringen er å opparbeide tolkingsfellesskap. Vi skal diskutere et utvalg eksempeltekster med utgangspunkt i kjennetegnene på måloppnåing.

Vi ber deg sette deg inn i eksamensveiledningen og eksamensoppgaver til eksamen 2019 på forhånd og ta med utskrifter etter eget ønske og behov til bruk på sensorskoleringen. Vi ber deg også om å logge inn i PAS - eksamen for å gjøre deg kjent med systemet. 

Sted:  Comfort Hotel Porsgrunn (hotellet ligger rett ved togstasjon og buss- stasjon).

Tid: 4. juni kl 09:30 - 15:00.

Kostnader:

Kurs og reiseutgifter dekkes av Fylkesmannen. Skoleeier må selv dekke vikarutgifter.

 

Bruk av egen bil (fremfor offentlig transport) må godkjennes på forhånd.  Du må da søke Fylkesmannen om godkjenning før sensorskoleringen og fellessensuren. Fylkesmannen vil vurdere hver enkelt søknad ut fra reglene i særavtalen.

 

Søknad sendes på e-post til fmvteksamen@fylkesmannen.no. Send helst en felles søknad for sensorskoleringen og fellessensuren dersom det er behov for å bruke egen bil begge dagene. Søknaden må begrunnes. Det samme gjelder dersom du har behov for overnatting i forbindelse med sensorskolering/fellessensur.

Hvis du velger å kjøre bil i stedet for å ta reise kollektivt kan du skrive reiseregning på kostnaden for  kollektivt.

 

Foreløpig program for dagen:

0930 - 1000    Registrering, rundstykker og kaffe/te

1000 - 1045    Vurdering

1045 - 1100    pause

1100 - 1200    Drøfting

1200 - 1230    Lunsj

1230 - 1500    Drøfting

1500                Slutt for dagen

Dato:
4. juni 2019 09:30 - 15:00
Sted:
Comfort Hotel Porsgrunn
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Oppnevnte sensorer i matematikk (MAT0010)
Påmeldingsfrist:
24.05.2019 23:00:00