Sensorskolering - sentralt gitt skriftlig eksamen - norsk videregående

Dato:
28. mai 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Comfort Hotel Porsgrunn
Arrangør:
Oppvekstavdelingen - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Oppnevnte sensorer i norskhovedmål (NOR1211/NOR1231) og norsk sidemål (NOR1212/1232)
Påmeldingsfrist:
20.05.2019 23:59:00

Fylkesmannen inviterer til sensorskolering for alle som er oppnevnt til sensorer i norsk hovedmål og norsk sidemål våren 2019 i sentralt gitt skriftlig eksamen i videregående opplæring.

Fylkesmannen forutsetter at sensorer som har takket ja til sensoroppdrag deltar på sensorskoleringen. Formålet med skoleringen er å opparbeide tolkingsfellesskap. Vi skal diskutere et utvalg eksempeltekster med utgangspunkt i kjennetegnene på måloppnåing.

Våren 2019 er eksamen i norsk onsdag 22. mai og torsdag 23. mai. Det blir felles sensorskolering for hovedmål og sidemål tirsdag 28. mai.

Vi ber deg sette deg inn i eksamensveiledningen og eksamensoppgaver til eksamen 2019 på forhånd og ta med utskrifter etter eget ønske og behov til bruk på sensorskoleringen. Vi minner om tidligere utsendt brev som viser til hvilke dokumenter sensorene skal kjenne til.

Vi ber deg også om å logge inn i PAS - eksamen for å gjøre deg kjent med systemet. 

Sted:  Comfort Hotel Porsgrunn (hotellet ligger rett ved tog- og busstasjon).

Tid: 28. mai kl. 09:30 - 15:30.

Kostnader:

Kurs og reiseutgifter dekkes av Fylkesmannen. Skoleeier må selv dekke vikarutgifter.

Bruk av egen bil (fremfor offentlig transport) må godkjennes på forhånd.  Du må da søke Fylkesmannen om godkjenning før sensorskoleringen og fellessensuren. Fylkesmannen vil vurdere hver enkelt søknad ut fra reglene i særavtalen.

Søknad sendes på e-post til fmvteksamen@fylkesmannen.no.  Send helst en felles søknad for sensorskoleringen og fellessensuren dersom det er behov for å bruke egen bil begge dagene. Søknaden må begrunnes. Det samme gjelder dersom du har behov for overnatting i forbindelse med sensorskolering/fellessensur.

Hvis du velger å kjøre bil i stedet for å ta reise kollektivt kan du skrive reiseregning på kostnaden for  kollektivt.

Foreløpig program for dagen:

Program

09:30         Kaffe/te

10:00–11:00 Felles innledning. Gjennomgang av oppgavene for hovedmål og sidemål

11:00–12:00  Lesing av utdelte eksempelsvar

12:00–13:00  Lunsj

13:00–14:00  Drøfting i mindre grupper, hovedmål og sidemål

14:00–15:30  Diskusjon og oppsummering i to saler, hovedmål og sidemål

Dato:
28. mai 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Comfort Hotel Porsgrunn
Arrangør:
Oppvekstavdelingen - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Oppnevnte sensorer i norskhovedmål (NOR1211/NOR1231) og norsk sidemål (NOR1212/1232)
Påmeldingsfrist:
20.05.2019 23:59:00