Store ekstrautgifter og inntektstap i kommunene

Vestfold- og Telemark-kommunene får 15,6 millioner av Stortinget til å dekke merutgifter som følge av koronaen. - De reelle utgiftene er langt høyere, skriver Fylkesmannen i en redegjørelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Det er en klar forventning blant kommunene om økte statsmidler til å kompensere for merutgiftene, og ikke minst til å kompensere for inntektsbortfall. Det budskapet har vi formidlet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dag, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Stortinget har bevilget 250 millioner kroner til landets kommuner for å dekke merutgifter som følge av koronautbruddet. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har nå fordelt 15,627 mill. kroner til kommunene i fylket. Midlene er fordelt etter innbyggertall, men med et minimumsbeløp på 100.000 kroner per kommune. 

Kommunene har hatt store ekstrautgifter til innleie av personell og overtid i helse- og omsorgssektoren. Flere kommuner har hatt utgifter til etablering og drift av ekstra legevakt og innkjøp av smittevernutstyr. En av fylkets største kommuner melder til Fylkesmannen at den allerede har hatt merutgifter som er dobbelt så store som tildelingen av ekstramidler fra staten.

I tillegg kommer tapte inntekter fra brukerbetalinger og skatt. Manglende brukerbetalinger for SFO og barnehage vil gi store utslag i kommuneøkonomien allerede i april. Reduserte skatteinntekter vil få effekt på noe lengre sikt, men kan til gjengjeld bli mer langvarig og få større omfang. Det vil også kunne være betydelig inntektstap på kulturfeltet.

- Det er derfor viktig at regjeringen raskest mulig kommer med signaler om nye tiltak for å hjelpe en hardt presset kommuneøkonomi, sier Per Arne Olsen.

 

Tabell: Fordelingen av ekstramidler på kommunene

Kommune

Tildeling kroner

Horten

       1 007 006

Holmestrand

          909 365

Tønsberg

       2 072 589

Sandefjord

       2 347 656

Larvik

       1 737 952

Porsgrunn

       1 340 061

Skien

       2 022 848

Notodden

          480 437

Færder

          984 142

Siljan

          100 000

Bamble

          517 696

Kragerø

          382 170

Drangedal

          149 481

Nome

          239 868

Midt-Telemark

          384 526

Tinn

          209 531

Hjartdal

          100 000

Seljord

          106 330

Kviteseid

          100 000

Nissedal

          100 000

Fyresdal

          100 000

Tokke

          100 000

Vinje

          135 342

   
Totoalt

     15 627 000