Nyhetsvarsel om koronaviruset

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark legger jevnlig ut nyheter om koronaviruset på sin hjemmeside. Du kan nå abonnere på nyhetene, slik at du får varsel når vi har publisert noe nytt.

Som abonnent på nyheter fra Fylkesmannens hjemmeside bestemmer du selv hvilke tema du vil ha nyhetsvarsel fra, f.eks. koronaviruset. Du kan og velge om du vil ha varsel en gang om dagen, en gang i uken eller med en gang det legges ut en sak.

Klikk her for å komme til utfylling av nyhetsvarsling.


Her må følgende fylles ut:  

  • Oppgi din e-postadresse
  • Angi hvilket varslingsintervall du ønsker
  • Kryss av for "korona" (og eventuelle andre tema du vil abonnere på)
  • Klikk på "Abonner"

Med hvert varsel du får, vil det følge en avmeldingslenke.