Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Grønt Partner AS, Larvik


Høringsfrist 01. juni 2020 00:00

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har mottatt søknad fra Grønt Partner AS om tillatelse etter forurensningsloven. Fylkesmannen ber om uttalelse til søknaden innen 1. juni 2020.

Grønt Partner AS holder til på Hellenesmoen i Kvelde, Larvik kommune, og produserer potet- og grønnsaksprodukter for storhusholdnings-, dagligvare- og industrimarkedet.

Søknaden gjelder en produksjon med råvarer opp til 10 000 tonn i året, som gir ca. 5 000 tonn ferdigvare. Prosessvannet fra bedriften inneholder i hovedsak næringssalter og organisk stoff, og vil slippes ut til Lågen etter opphold i et infiltrasjonsanlegg bestående av flere bassenger i serie.  

Virksomheten planlegger drift, vedlikehold og prøvetaking knyttet til infiltrasjonsanlegget, for å sikre opprettholdelse av renseeffekt.

 

Eventuelle uttalelser sendes innen 1.6.2020 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg,
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no.