NorthSea Terminalen AS avd. Brevik


Høringsfrist 20. mars 2020 00:00

Bedriften søker om tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av RDF-avfall.

Søknaden gjelder tillatelse til mottak av emballert RDF-avfall fra skip som skal mellomlagres ved havneterminalen for videre transport til forbrenningsanlegg i Norge.

Det vil i gjennomsnitt mellomlagres 100 -500 tonn avfall med lagringstid på inntil 7 dager.

Anlegget vil ha kapasitet til å mellomlagre inntil 1500 tonn.


Eventuelle uttalelser sendes innen 20 mars 2020 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no