Verneplan for fredning av Røsaker


Høringsfrist 20. februar 2020 00:00

Tørr lindeskog i parti med rikelig med læger.  Foto: Tor Erik Brandrud
Tørr lindeskog i parti med rikelig med læger. Foto: Tor Erik Brandrud

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sender med dette ut en høring av verneplan for fredning av Røsaker i Skien kommune.

Følgende område er sendt på høring:

Navn på naturreservatet Kommune Areal i daa
Røsaker Skien 267

 

Formålet med høringen er å få fram opplysninger om interesser som kan bli berørt av det planlagte verneforslaget.

Frist for uttalelse er satt til 20. februar 2020.

 

Det vil lette den videre saksbehandling om det refereres til saksnummer i uttalelser og at disse sendes elektronisk til fmvtpost@fylkesmannen.no.

Spørsmål knyttet til verneplanarbeidet kan rettes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, telefon: 33 37 10 00.