Velkommen til fagdag om rehabilitering!

Forlenget påmeldingsfrist til 28.01.2020. Meld deg på spennende fagdag om rehabilitering i Porsgrunn med inspirerende foredragsholdere fra både lokale og nasjonale kompetansemiljøer innen rehabilitering.

Målgruppe: Ledere og ansatte som jobber med pasienter med rehabiliteringsbehov innen kommunale helse- og omsorgstjenester, rehabiliteringspersonell i spesialisthelsetjenesten, samt andre interesserte. 

Hensikt med fagdagen: Bidra til kompetanseheving på rehabiliteringsfeltet når det gjelder kartlegging, behandling og oppfølging av pasienter med ervervede skader/sykdommer i hjerne og nervesystem, samt gi økt kunnskap om effekt og gevinster av prehabilitering.

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark (USHT) og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er arrangør.   

Sted: Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn

Tid: 12. februar 2020 kl. 09:00 – 15:00

Påmeldingsfrist: 28. januar 2020

Egenandel: 350,- inkludert lunsj

Se vedlagte program med lenke til påmelding.

Kontaktpersoner: Wenche Risnes, USHT og Janne Wikheim Aas, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.