Fleksibel skolestart - invitasjon til å komme med forslag til modeller

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner til å komme med forslag til ulike modeller for fleksibel skolestart. Dette kan være modeller som både er forankret i dagens regelverk eller modeller med muligheter for å søke unntak fra regelverket.

Et av formålene med å prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart, er å få mer kunnskap om hvordan vi kan lage gode overganger og tilpasse skolestarten til barnets beste.

Eksempler på mulige modeller er:

  • ulike modeller for tidspunkt og praksis rundt barnets skolestart
  • fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole
  • modeller for styrket foreldresamarbeid og informasjon rundt skolestart.

 

På høyre side finner du link til Utdanningsdirektoratet sin artikkel om fleksibel skolestart - forslag til modeller. Frist for å sende inn forslag: 1. oktober 2019.