Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kontroll av landbruksforvaltningen i Alta kommune

Dato:
23. september 2020 09.00 - 15.30
Sted:
Teams
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i Alta kommune

Produksjonstilskudd i landbruket blir kontrollert.

Publisert 25.05.2020
Dato:
23. september 2020 09.00 - 15.30
Sted:
Teams
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i Alta kommune