Bardu kommune - tilsyn etter barnehageloven

Tema for tilsynet er retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.

Under temaet kontrollerer vi:

1. om kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 19 e

2. om kommunen sørger for at den spesialpedagogiske hjelpen blir gjennomført i henhold til vedtaket, jf. barnehageloven § 19 a 4.ledd

Vi har varslet tilsyn med Bardu kommune som barnehagemyndighet.

Legg til i egen kalender
Dato:
14. mai 2020
Sted:
Bardu kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Bardu kommune

Dokumenter