Alta kommune - tilsyn etter barnehageloven

Tema for tilsynet er individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne.

Under temaet kontrollerere vi:

1. om kommunen sikrer at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven §19 g 1. ledd

2. om kommunen fatter vedtak om tilrettelegging der det er nødvendig, jf. barnehageloven § 19 g 2. ledd

Vi har varslet tilsyn med Alta kommune som barnehagemyndighet.

Legg til i egen kalender
Dato:
22. april 2020
Sted:
Alta kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Alta kommune