Utsatt - tilsyn med Nesseby kommune

Utsatt: På grunn av situasjonen med koronavirius, er tilsynet utsatt på ubestemt tid.Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn med kommunale og private barnehager, jf. barnehageloven §§ 8 og 16.

 

Vi har varslet tilsyn med Nesseby kommune som barnehagemyndighet.

Dato:
3. mars 2020
Sted:
Nesseby kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Nesseby kommune

Kontaktpersoner