Karasjok kommune og Karasjok skole

Vi fører tilsyn med Karasjok kommune og Karasjok skole etter opplæringsloven.

Tema for tilsynet er skolens arbeid med elevenes skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system for dette området i opplæringsloven.

Tilsynet blir gjennomført gjennom stedlig tilsyn 16. og 17. oktober.

Dato:
16. oktober 2019 - 17. oktober 2019
Sted:
Karasjok
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen ved Tine Margrete Brun Henriksen
Målgruppe:
Kommunen og skolen