Karasjok kommune og Karasjok skole - skolemiljø

Vi fører tilsyn med Karasjok kommune og Karasjok skole etter opplæringsloven.

Tema for tilsynet er skolens arbeid med elevenes skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system for dette området i opplæringsloven.

Tilsynet blir gjennomført gjennom stedlig tilsyn 16. og 17. oktober.

Dato:
16. oktober 2019 - 17. oktober 2019
Sted:
Karasjok
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen ved Tine Margrete Brun Henriksen
Målgruppe:
Kommunen og skolen