Skjervøy kommune og Skjervøy barneskole

Vi fører tilsyn med Skjervøy kommune og Skjervøy barneskole etter opplæringsloven.

Tema for tilsynet er skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system. Tilsynet blir gjennomført ved stedlig tilsyn 10. og 11. oktober 2019.

Fylkesmannen har sendt varsel om tilsyn til kommunen og skolen samt informasjonsskriv til elever og foreldre.

Dato:
10. oktober 2019 08:00 - 11. oktober 2019 14:59
Sted:
Skjervøy
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Skoleeier og skole

Kontaktpersoner