Landbruksforvaltningen i Porsanger kommune

Landbruksavdelingen har gjennomført forvaltningskontroll i Porsanger kommune.

Kontrollen omfattet:

  • Areal- og kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd for husdyr

Fra Porsanger kommune deltok både leder for utviklingsavdelingen, og jordbrukssjefen.

Dato:
25. september 2019 09:00 - 14:00
Sted:
Rådhuset, 9712 Lakselv
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i Porsanger