Landbruksforvaltningen i Porsanger kommune

Forvaltningskontroll i Porsanger kommune.

Kontrollen vil omfatte:

  • Areal- og kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd for husdyr

Det er ønskelig at rådmannen deltar på innledende og avsluttende møte. Resten av kontrollen foretas sammen med jordbrukssjef/saksbehandler i Porsanger kommune.

Legg til i egen kalender
Dato:
25. september 2019 09:00 - 14:00
Sted:
Rådhuset, 9712 Lakselv
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i Porsanger