Landbruksforvaltningen i Karasjok kommune

Landbruksavdelingen har gjennomført forvaltningskontroll i Karasjok kommune.

Kontrollen omfattet:

  • Areal- og kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd for husdyr

Fra Karasjok kommune deltok både kommunalleder for avdeling plan, teknisk, miljø og næring, samt landbruksrådgiver.

Dato:
24. september 2019 12:00 - 16:00
Sted:
Karasjok Rådhus
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i Karasjok