Landbruksforvaltningen i Karasjok kommune

Forvaltningskontroll i Karasjok kommune.

Kontrollen vil omfatte:

  • Areal- og kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd for husdyr

Det er ønskelig at rådmannen deltar på innledende og avsluttende møte. Resten av kontrollen foretas sammen med saksbehandler i Karasjok kommune.

Legg til i egen kalender
Dato:
24. september 2019 12:00 - 16:00
Sted:
Karasjok Rådhus
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i Karasjok