Kautokeino kommune og Kautokeino barneskole

Tema for tilsynet er elevenes skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system. 

Vi har ført tilsyn med Kautokeino kommune og Kautokeino barneskole etter opplæringsloven. Tilsynet ble gjennomført gjennom stedlig tilsyn 8. og 9. mai 2019, og det ble avdekket 4 lovbrudd i tilsynet.

Tilsynsrapporten er publisert på denne siden.

Dato:
5. juni 2019 - 6. juni 2019
Sted:
Kautokeino
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeier og skole

Kontaktpersoner