Kautokeino kommune og Kautokeino barneskole

Tema for tilsynet er elevenes skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system. 

Vi fører tilsyn med Kautokeino kommune og Kautokeino barneskole etter opplæringsloven.

Tilsynet blir gjennomført gjennom stedlig tilsyn 8. og 9. mai.

Dato:
5. juni 2019 - 6. juni 2019
Sted:
Kautokeino
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeier og skole

Kontaktpersoner